Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Phụ kiện Leatherman - Bao da Leatherman #909300

Nhà sản xuất: Leatherman
Mã sản phẩm: 909300
Giá: 400,000 VND

Rằn ri.

Dùng cho:

  • Charge® AL, Charge® ALX
  • Charge® TTi, Charge® Ti, Charge® XTi
  • Wave®
  • Crunch®
  • Blast®
  • Fuse®,