Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Phụ kiện Leatherman - Bit Kit

Nhà sản xuất: Leatherman
Mã sản phẩm: 931014
Giá: 450,000 VND

Đầu vít cho kìm đa năng (42 đầu).

 1. Hex 1.5mm and 2mm
 2. Hex 2.5mm and 3mm
 3. Hex 4mm and 5mm
 4. Hex 6mm and 1/4"
 5. Hex 7/32" and 3/16"
 6. Hex 5/32" and 9/64" 
 7. Hex 1/8" and 7/64"
 8. Hex 3/32" and 5/64"
 9. Hex 1/16" and .050"
 10. Square Drive #3 and #2
 11. Square Drive #1 and Pozi 
 12. Pozi #2 and #1
 13. Torx #10 and #15
 14. Torx #20 and #25
 15. Torx #27 and #30
 16. Phillips #0 and #3
 17. Phillips #1 and #2
 18. Slotted 3/32" and 1/8"
 19. Slotted 5/32" and 3/16"
 20. Slotted 7/32" and 1/4"
 21. Phillips and Flat Tip Eyeglasses

Sử dụng cho các loại Leatherman:

 • Skeletool®, Skeletool® CX
 • Charge® AL, Charge® ALX
 • Charge® TTi
 • Surge®
 • Wave®
 • Charge® Ti, Charge® XTi
 • c33B/c33Bx, c55B/c55Bx
 • e33B/e33Bx, e55B/e55Bx, e306x/e307x
 • k502/k503x, h502/h503